Nyckeltal, inte bara ”nice to have”

Vår företagsläkare heter Torbjörn. Jag konsulterar honom ibland och alltid en gång per år för den vanliga hälsoundersökningen. Varje besök är en upplevelse. Kommunanalytikern möta den diagnostiserande läkaren som under besökets senare del också föreslår åtgärder. Vad Torbjörn inte vet är att jag jobbar på samma sätt men mot kommuner, diagnos av det finansiella läget och förslag på åtgärder.

Få är så skickliga att jobba med nyckeltal som våra läkare. Och de litar på dem. Drar slutsatser av dem och vet vad nästa steg är i undersökningen. De vinner patientens förtroende med denna professionalism. Så jobbar också kommunanalytiker och förtroendet för finansiella nyckeltal ökar. Men vi har långt kvar till läkarnas auktoritet.

Senast tog det lång tid ur en förkylning. Den var på väg ner i bröstet. Normalt ställer man diagnos på sig själv och vet vilka åtgärder som är adekvata men ibland gäller det att veta mer. Var det en lunginflammation? Skulle jag lägga mig eller kunde jag sätta mig i bilen och ta tag i den där kommunen som var i motsvarande dilemma med sina finanser?

Torbjörn lutade huvudet bakåt och granskade mig, ”Tror du att du har feber?”. Jag trodde inte det och ett mätinstrument åkte in i örat. ”Nej, du har 36 och 4:a”. Direkt ett viktigt medicinskt nyckeltal och han kunde gå vidare. ”Ta av skjortan får jag lyssna på dig?”

Förmodligen tänker vi inte på det men feber är ett viktigt medicinskt nyckeltal som säger oss mycket. Men det är ju inte det besked nyckeltalet ger som värde, 36 och 4:a, som är intressant utan att vi har kunskap om nyckeltalets mätstandard. Mellan 36 och 37 grader har vi normalt inte feber och det är den kompletterande kunskap som behövs för att nyckeltalet skall bli meningsfullt och nyttigt. Analys med nyckeltal består alltså av två delar, nyckeltalets uppmätta värde och kunskap om nyckeltalets mätstandard.

Vad har detta med saken att göra? Inte sällan när vi presenterar våra finansiella nyckeltal för en kommun får vi beskedet, ”att vi har många fler nyckeltal i vårt bokslut”. En stolt ekonomichef slår upp en årsredovisning och visar en lång lista. Pekar vi på ett och fråga vad det berättar blir svaret nyckeltalets värde. På frågan om det är bra eller dåligt uteblir ofta svaret. En del förstår inte ens frågan. För en sådan ekonomichef är en årsredovisning full med nyckeltal ”nice to have”, när det gäller att jämföra med andra kommuner.

Som du kanske redan vet innehåller vårt system de fem analysfrågorna kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella krisutlösande risker, finansiella möjligheter och ledningsförmåga. Nitton nyckeltal är fördelade på dessa fem frågor. Det leder till ett ratingbetyg.

Läkaretiken innehåller kravet på empati. Det är inkännande förståelse men också att man inte får ljuga eller vara undvikande. Samma etik gäller kommunanalytiker. En gång frågade jag Torbjörn, ”Du ljuger inte för patienten även om denne diagnostiseras som alkoholist?” Svaret förvånade inte, ”Missbrukare är svåra patienter för de är förnekare. Går man på för hårt förlorar man patienten. Men de brukar komma tillbaka, när de inte längre mår bra av missbruket. Då öppnas ett behandlings-”fönster.”

Jag tänkte på politikerna i mina 290 kommuner som jag idag följt genom analyser sedan början av 1991 då Svensk Kommunrating började. Jag möter vanligtvis ledande politiker i mer än hälften av kommunerna som är ekonomiska missbrukare. Med alla dem har jag gått ”vid sidan” och väntat på behandlings-”fönster” sedan 90-talet. Många har jag fått hjälpt.

Det är en styrka att ha en kvalitetssäkrad databas och ett analyssystem och kunna ställa diagnos redan efter fyra minuter när ett behandlings-”fönster” öppnas, exempelvis vid en första telefonkontakt. Där konsultbyråer kan göra en förstudie om två månader för flera hundra tusen kommer vi inom några dagar för en första diagnos med kommunledningen till en låg timkostnad. Den tryggheten finns även i dagens läge när det gäller alla kommuner.

Värre är det på Riksplanet. I Riksdagen sitter 349 som befinner sig i olika grader av maktberusning och ”maktflaskan” består av de opinionsundersökningar som mestadels statsvetare levererar som belöningar fler gånger i månaden. Konsekvenserna av deras kortsiktiga nationella självskadebeteenden sipprar nu ner på kommunal nivå. Det finns sex videos på Youtube som berättar om detta. Du får länken dit här.

Kolla dessa videos och se analysstyrkan i nyckeltal. De är inte bara ”nice to have”.

Hans Jensevik

Senior kommunanalytiker

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ska vi ha flera rättssystem?

Veckan som gick (midsommarveckan 2017) tog högste polischefen Dan Eliasson orden ”konkurrerande rättssystem” i sin mun. Killen hade kommit ner på jorden. Nu går det inte länge att förneka verkligheten. Har du tänkt på att det var poliser från Angered i Göteborg som först drev tesen om konkurrerande rättssystem. Sedan flera månader tillbaka. Och nu hade medvetenheten nått polistoppen, dock icke än politiktoppen, Ygeman & Co.

Floda ligger strax nordväst om Angered och i Floda Nyheter fick jag för snart åtta månader sedan in en artikel om just betydelsen av ”konkurrerande rättssystem”. Vill du läsa den och förstå varför just poliserna i Angered med viss framgång börjar bena upp problematiken i Hammarkullen och Lövgärdet så har du länken här.

Mellan 1968 och 1971 bodde jag på femte våningen i ett skivhus på Hjällbo Lillgata 5 mellan just Hammarkullen och Lövgärdet, som redan då började bli ett diasporaområde. Men den historien och varför jag tvingades flytta därifrån ska jag berätta en annan gång.

Du har väl inte missat Patrik Engellaus intervju med mig på tankesmedjan Det Goda Samhället, som när detta skrivs passerar fantastiska 19 000 visningar. Så finns mina fyra föreläsningar i änden på denna länk.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Klarar kommunerna invandringen?

Ekonomen Tino Sanandaji har gjort stora insatser att lära oss i Sverige om migration. Inte bara förmedlat ekonomisk teori på ett populärvetenskapligt sätt utan även belyst våra problem med inhemsk ekonomisk statistik. Det ser inte bra ut. Sverige tillhör länderna i Världen där integrationstakten är lägst. Det tar 7 år för hälften av invandrarna att komma i jobb. VARFÖR det är så lämnas obesvarad. I fyra föreläsningar (video) så får du svaret på den frågan. Lokalpolitiker med för litet svängrum (Nr 1). Riksdagsmännen bedriver kortsiktig identitetspolitik utan att det finns ett reformutrymme för det och ur den offentliga sektorns ”lyx”-konsumtion så som äldreomsorg hämtas det pengar (Nr 2). Den tredje föreläsningen behandlar samhällsandan. Losermentaliteten, som är ett resultat av 68-revolten, hämmar utvecklingen. I denna video jämförs Täby och Malmö med Svensk Kommunratings analyssystem (Nr 3). Den fjärde handlar om framtiden och där finns en prognos eller framskrivning på statistik från kommunsektorn hur snabbt våra 290 kommuner blir kopior av Malmö. Den innehåller en analys varför ”Sverige slits isär” och avslutas med tre scenarier (Nr 4).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skatteutjämningen gör oss fattigare

Doktoranderna i nationalekonomi Gustav Karreskog och Isak Trygg Kupersmidt har på Timbro nyligen publicerat rapporten ”Kommunalråd utan ansvar”. Rapporten visar hur den nya skatteutjämningen från 1996 har skruvats om till ett system med mycket tillväxthämmande ekonomiska incitament för kommunerna. Det har gått nästan en månad sedan publiceringen. Vad har hänt?

En nyhet är att staten tillsätter en utredning för att se över utjämningen mellan kommunerna men observera att det har med kostnadsutjämningen att göra för att också inkludera invandringens effekter. Kanske kan det komma tilläggsdirektiv om inkomstutjämningens tillväxthämmande konsekvenser. Men sannolikheten är låg för väljarna är felprogrammerade för att ge belöning i röster för initiativtagande parti.

Så debatten efter Timbros initiativ. Den står bl a undertecknad för och du hittar länkarna här och två bloggar har publicerat samma artikel, ”Det goda samhället” och ”Floda Nyheter”.

Hans Jensevik

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Äntligen! Då är vi tre om utjämningen!

Vad har hänt? Två forskare har förmodligen hittat vad Svensk Kommunrating har skrivit om skatteutjämningen genom åren. De heter Gustav Karreskog och Isak Trygg Kupersmidt och deras rapport ”Kommunalråd utan ansvar” utges på Timbro idag 2016-10-18.

I januari 1996 infördes ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting. En del av detta, skatteutjämningen, är extremt fördelningspolitiskt utformat vilket innebär att det har incitament som är lika starkt tillväxthämmande.

I och med studentrevolten 1968 då klasskampen fick sin pånyttfödelse och Palmes variant blev Robin-Hood, att ta från de rika och ge till de fattiga, så har tillväxtpolitiken successivt avvecklats och fördelningspolitiken firat ständiga framgångar. Idag har klasskamp förädlats till identitetspolitik.

De flesta ekonomiska institutioner har sedan 1970-talet genomgått förvandlingen att omformas från tillväxt- till fördelningssystem och frågan är om inte skatteutjämningen var sista spiken i Sverige som ständigt expanderande välfärdsnation.

I stort bygger utjämningen på att de kommunala skattebaserna samlas in till en bidragspåse i Riksdagen och fördelas tillbaka till kommunerna per invånare. Alla har lika skattekraft och vad man kan påverka lokalt är skattesatsen och befolkningsförändringen.

Fråga invånarna om man ska samla in allas inkomster och fördela tillbaka dem till kommunerna i förhållande till befolkningsandel så kommer över 99 procent reflexmässigt säga att det är rättvist och bra! Så ska det vara. Konsekvenserna förstår man inte men nu finns det tre personer som gör det. Häng med du också! Du får här en länk att börja med.

Nu ska Sverige inkludera 1 miljon i utanförskap i en ekonomi som växer extremt sakta. Det hade gått lättare om Sverige sett ut som 1970 med fullt drag i ekonomin. Nu ska alltfler dela på en kaka som inte växer. De som jobbar och betalar skatt kommer att få försörja fler. Även i min senaste kommentar om nuläget finns skatteutjämningen med.

Hans Jensevik

Analyschef

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Finansiell Rapport Storstockholms 26 kommuner

Nystart sker för Svensk Kommunrating AB under ny ledning med områdesvisa Finansiella Rapporter nu under hösten. Svensk Kommunrating bildades 1991 och har varit verksam sedan dess.

Hur en Finansiell Rapport ser ut kan du se här. Vi har upprättat en för Storstockholms 26 kommuner på bokslut 2012. Vill du köpa en aktuell så finns den också. Ta kontakt med vår nya VD Anders Ekstedt 070-337 32 30.

Det sker nu en växling av kunder från kommuner, som har starka incitament att inte visa sina ekonomiska kort till investerare. Kommuner går mot osäkra ekonomiska tider och vill mörka och investerare bör veta vem man ger sig i lag med – ekonomiskt sett.  Varje krona som investeras i Sverige, investeras i en kommun. Och varje kona bör ge maximal avkastning. Varför, frågar sig investerare och ägare av fastigheter med all rätt, skall vi upprätta investeringskalkyler när vi inte kan uppskatta fastighetens marknadsvärde i olika rumsliga lägen ens några år in i framtiden. Det viktiga är att genom hyresavtal kunna säkra en hög årlig avkastning. Restvärdet efter många år får bli vad det blir. Men är det tänkbart, trots osäkerheten, att öka avkastningen någon procent till per år under många år och nå ett bättre restvärde än tänkt genom att vara rationell i valet av kommun? Finns det ekonomiska och finansiella underlag så att man kan göra bättre val än att kasta pil på kartan? Ja, vi anser att du håller ett sådant underlag i din hand just nu – om du hämtat ner den Finansiella Rapporten. Men den gäller fram till bokslut 2012. Köp en aktuell och investera rationellt.

Hans Jensevik

Analyschef

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentar

Hur blir framtiden i kommunerna, välfärdens verkstadsgolv?

Idag presenterar finansministern ramarna för statens budget. Budskapet är kärvt. Bakgrunden är nedjusterade tillväxtsiffror och ökade åtaganden för kommunerna. Signaler om detta fanns redan under försommaren. Floda Nyheter bad mig redan i juni kommentera två inlägg på bloggen Ledarsidorna.se. Modigt av Floda Nyheter att intressera läsarna för motsatsen till ”Gammalmedia”. Din fråga blir då, ”Behöver jag läsa detta?”. Ja, om du tillhör den skara, som upplever att klyftan växer mellan politikerna i centrum och verkligheten ute i landet.

Sveriges problem handlar om en för stark centralmakt och en för lydig periferi med snedhet i kompetensen.

Läs hela inlägget.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kortanalys video för Södertälje

Här presenteras en finansiell analys av Södertälje kommun!

Det finns redan en för Malmö stad – också på youtube.

Södertälje och Malmö är två kommuner med många invandrade Svenskar. Dessa två kommuner ligger i framkant när det gäller att utveckla parallella samhällen.

I dessa kommuner möter det globala det lokala.

De globala principerna om mänskliga rättigheter och asylrätt möter det utbud av välfärdstjänster, som den nationella välfärdsstaten finansierar genom beskattning av lokalsamhällets medborgare.

Globala rättigheter möter lokala skyldigheter och att den ekvationen inte har en konsistent lösning visar analyserna för Södertälje och Malmö.

Nästa fråga är hur fort denna utveckling går mot ohållbara lägen i våra 290 kommuner?

Här får du även svar på denna fråga.

Analysen avslutas med en noga tidsangiven prognos.

Sammanbrottet inom kommunsektorn sker inom 10 år.

Partierna i Riksdagen sitter passivt och inväntar valet 2018 och hoppas på ett bättre läge därefter. Denna analys visar att tiden för den taktiken finns inte!

Ta tid på dig och ta del av hela analysen så får du förståelse för det aktuella läget och det i en omfattning du inte kan få någon annanstans.

Föreslår att du börjar titta på Södertälje.

Och avslutar med en tittar på några andra intressanta kommuner.

Hans Jensevik
Analyschef Svensk kommunrating

Vi kan kommuner

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Kortanalys video Gävle

Fokus i debatten när detta skrivs ligger på Gävle och Alliansens försök att ta över makten i ett minoritetsläge med stöd av Sverigedemokraterna. Kan det bli modellen för att styra på riksplanet? Många tror och hoppas det! Kommer det att gå? Tänker konservativa Moderater bara sitta och krama makten utan att göra något? Vad händer då i Gävle? I denna video får du en flerårig tillbakablick hur Socialdemokratin skött ekonomi och finanser i Gävle och hur det ser ut nu. Hur hög är fallhöjden vid ett politikermisslyckande?

Bor du i Gävle och kanske är företagare där så kan du här se vad som händer i olika framtidsperspektiv. Här får du inte bara information utan kunskap om hur det är. Se och lär och ta kommandot i debatten på sakliga grunder.

Börja med att titta på Gävle!

Och avslutar med en tittar på några andra intressanta kommuner.

Hans Jensevik
VD Svensk kommunrating

Vi kan kommuner

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kortanalys video för Malmö

Här presenteras en kortanalys för Malmö kommun med det indikativa betyget C därför att man är den mest extrema kommunen i Sverige när det gäller bidragsdriven befolkningstillväxt. Här visas att Malmö kan sänka skatten mer än 3 procent. Det kan ske genom ett bättre företagsklimat, jobb i stället för bidrag. Kommer politikerna i Malmö att göra det? Nej, det är inte kommunalekonomiskt lönsamt på grund av systemet för utjämning mellan kommunerna. Lyssna, förvånas och förundras om hur det blir i de flesta kommuner inom tio år.

Föreslår att du börjar titta på Malmö.

Och avslutar med en tittar på några andra intressanta kommuner.

Hans Jensevik
VD Svensk kommunrating

Vi kan kommuner

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | 2 kommentar